OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INTERMAX Sp. z o.o.

przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 31.01.2013 roku